Marijke Laferte was 32 jaar lid van het DSG en overleed na een kort ziekbed op 25 februari 2013

Het tekenen van een portret is voor mij een heel spannende zaak.
Als iemand voor mij poseert laat die mijn observeren toe.
Dan kan ik naar mijn model kijken zoals ik dat buiten mijn beroepsuitoefening niet kan doen.
Met mijn krijtje reis ik over het gezicht, het is heel intiem, er zit alleen wat lucht tussen ons in.
Er is een dialoog gaande, ook al wordt er geen woord gewisseld.
De tekening ontstaat grotendeels intuďtief. Het is een dubbelportret, ik zit er altijd zelf bij in.

In 2009 ben ik begonnen een dertig hectare groot landbouwgebied, schuin tegenover mijn huis, gedurende tien jaar te documenteren door middel van foto’s en tekeningen. Dit stuk land wordt weer natuurgebied, het erdoor stromende riviertje ge-hermeanderd. Bovendien ga ik de omwonenden het eerste- en tiende jaar portretteren.

"Een goed model gaat op zijn portret lijken" André de Jong

marijke