2018

Hierbij de uitnodigingskaart voor onze nieuwe expositie

Groepsexpositie

16 november 2018

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

Uitnodiging Van Groepsexpositie

Graag nodig het bestuur van het Drents Schildersgenootschap u hierbij uit voor de lezing ‘Klankbeeld’, door Gert Visser en Gert Riemersma op 10 november a.s om 14 uur in de Buningzaal van Warenhuis Vanderveen ‘Klankbeeld’is een cross-over van beeldende kunst en klassieke muziek. Visser (klank) en Riemersma (beeld) laten prachtige ‘klankbeeld’-voorbeelden zien van verschillende stijlen, stromingen, kunstenaars en componisten van ca. 1200 tot 1950. Het bijzondere daarbij is dat de beeldend kunst wordt geïllustreerd door muziek en dat, omgekeerd, de muziekfragmenten worden begeleid met bijpassend beeld. Rode draad is de ontwikkeling in kunst en muziek van het anders doen dan het voorgaande en het streven naar vrijheid. En dan lijkt, gezien Drenthe en Assen, een mooi thema: 'TT, Trappen tegen Tradities'. Gert Riemersma geeft in Roden al jaren cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Gert Visser geeft al jaren cursussen en lezingen over Johann Sebastian Bach in Peize en Roden. Voor het Kunstencentrum K38 in Roden gaven zij samen de afgelopen 3 jaar cursussen en lezingen over de samenhang tussen beeldende kunst en muziek. Hun cursus over beeldende kunst en muziek vanaf 1200 tot 2000 wordt al jaren zeer enthousiast door de deelnemers ontvangen. Verder waren afgelopen seizoen hun lezingen The American Dream (n.a.v. de expositie in het Drents Museum) en De Romantiek in het Noorden (n.a.v. de expositie in het Groninger Museum) erg in trek. Ook hierin aandacht voor zowel beeldende kunst als muziek. De lezing zal duren tot ongeveer 16.30 met halverwege een pauze Toegang gratis voor leden en Vrienden van het DSG met één introducé. Toegangsprijs voor anderen 5 Euro. Consumpties voor eigen rekening

PERSBERICHT Groepsexpositie

Van 10 november- 5 januari exposeren 19 leden van het Drents Schildersgenootschap en 7 gastkunstenaars in de galerie van het DSG op de woonetage van warenhuis Vanderveen. Het DSG heeft de laatste maanden veel nieuwe leden erbij gekregen, van wie van de meesten werk aanwezig is. Als gasten zijn er de Syrische kunstenaar Tamer Maklad met houten beelden, de Chinese kunstenares Zhixin Liao, kersvers van academie Minerva uit Groningen en 5 portretschilders uit heel Nederland, die eind september in de galerie een portret hebben geschilderd van een zwart model. Het is een bonte verzameling geworden van olieverf schilderijen, aquarellen, bronzen, lino’s, sculpturen en foto’s. Met als rode draad Kunst om te geven, de prijzen zijn dan ook allemaal betaalbaar.

Klik HIER om Foto’s te bekijken

Foto’s gemaakt door Albert Greving.


Hierbij de uitnodigingskaart voor onze nieuwe expositie

Van thuis naar elders

5 oktober – 10 november 2018

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

PERSBERICHT Van thuis naar elders

Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw maakt Mark Lisser kleine schilderijtjes van 30x30cm, acrylverf op board. Deze kunnen, allemaal naast elkaar gerangschikt, zo geëxposeerd worden, dat ze een reeks vormen en een verhaal vertellen, een soort dominospel. Een aantal series zijn zo in een groter geheel opgenomen. Een deel van deze serielaat de overkant vanuit de voorkamer zien in allerlei stemmingen in de loop van een aantal jaren, in exact dezelfde compositie, 35 stuks. Ook de woonkamer is aan veranderingen onderhevig, nieuwe meubels, wisselend licht. Een ander deel van de serie laat plekken zien, waar hij langs komt op weg naar zijn werk. Ook maakt hij imaginaire vluchten boven zijn huis en duikt hij in zijn verleden. Andere schilderijen laten televisiebeelden zien, die de werkelijkheid vervormen. Ook slecht gedrukte folders uit de Sovjet Unie vervormen de werkelijkheid en zijn een inspiratiebron. Hij heeft altijd de Mount Everest willen beklimmen Hij doet dat imaginair. In sombere buien heeft hij symbolisch een aantal tunnels geschilderd. Rond de eeuwwisseling komt de grote technische revolutie in zijn leven, het internet. Via Google verkent hij plaatsen, die zich exact 1000km van zijn huis bevinden. Ook maakt hij via een rechte lijn met Google Earth een reis naar het verste stukje land vanaf zijn huis, de noordoostpunt van Nieuw Zeeland. Wat hij onderweg tegenkomt, schildert hij in 45 schilderijen. Voor het eerst laat Mark Lisser bijna zijn complete serie zien in de DSG Galerie boven de woonetage van warenhuis Vanderveen in Assen.

Foto’s van de opening Van thuis naar elders

Klik HIER om Foto’s te bekijken

Foto’s gemaakt door Albert Greving.


Hierbij de uitnodigingskaart voor onze nieuwe expositie

Into Nature

Verlichting en duisternis

22 juni-1 september

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

Klik HIER op ontmoet uw kunstenaars! te bekijken

Foto’s van de opening Into Nature!

Klik HIER om Foto’s te bekijken

Foto’s gemaakt door Albert Greving,Sabamuki en Ronald Soeliman.


Hierbij de uitnodigingskaart voor onze nieuwe expositie

20 april-14 juni

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

Über Horizonte

20 april-14 juni 2018

PERSBERICHT BBK NIEDERSACHSEN

De titel “Über Horizonte” van de expositie in de galerie van het DSG op de woonetage van warenhuis Vanderveen in Assen is voor meerdere uitleg vatbaar en complex. De zeven exposanten van de Bund Bildender Künstelerinnen und Künstler Niedersachsen hebben met hun werk het thema op verschillende manieren benaderd. Niet alleen de geografische horizon in overdrachtelijke zin, maar ook de persoonlijke en individuele aspecten ervanvinden we terug in de spirituele en creatieve inhoud van de werken. Op ontdekkingsreis naar verre landen gaan, het onbekende in de kunst vinden of ruimte geven aan de persoonlijke esthetische idealen, is een belangrijke manier om horizonnen te overwinnen. Met de blik op de horizon, die we in ons landschap bijna dagelijks beleven, schilderen Hilke Deutscher en Herbert Müller in hun werken het Oost Friese landschap in haar veelzijdigheid en in verschillende jaargetijden. Beiden werken bij voorkeur in aquarel of olie op papier of linnen. Johannes Eidt en Peter Geithe zijn op ontdekkingsreizen naar verre landen, bijvoorbeeld naar Japan, gegaan. Beiden hebben heel eigen structuren ontwikkeld. Eidts vrolijke poëzie in zeefdruk op kleine bladen en Geithes adaptaties van Japanse lettertekens in acryl op een ondergrond van zand zijn door de cultuur van het verre oosten geïnspireerd. Brigitte Schmitz en Ulrich Schnelle geven aan hun werken door de spontaan op het doek aangebrachte verf een bijzondere lading, die opgeroepen wordt door structuur en lineaire tekens. Heel mooi zichtbaar worden de spannende confrontaties van compositie, kleuren en vormen. In zijn houtsneden gaat Uwe.P.Schierholz met alledaagse voorwerpen op zoek naar eenvoudige vormen en abstracties. Met de geaccentueerde kleurigheid van zijn werken onderstreept hij de complexiteit van zijn composities.

Foto’s van de opening BBK Niedersachsen!

Foto’s gemaakt door Albert Greving.


Uitnodigingskaart - Hier kom ik weg!

2 maart-14 april

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken voor kant

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken achter kant

Foto's van Hier kom ik weg!

Klik HIER om Foto’s te bekijken

foto’s opening gemaakt door Ronald Soeliman


Uitnodigingskaart Over the Wall Assen

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

OVER THE WALL ASSEN

12 januari – 24 februari 2018

PERSBERICHT

Van 12 januari t/m 24 februari 2018 exposeren 4 Syrische kunstenaars samen met 4 leden van het Drents Schildersgenootschap in de galerie van het DSG te Assen. Een expositie in het teken van vrijheid, vrede, hoop en ontmoeting. In mei van 2016 opende de eerste expositie, van wat een reeks moet worden door het hele land, in Galerie Theater de Tamboer in Hoogeveen, met als thema vrijheid. De tweede expositie was in 2017 in Kunsthuis Secretarie in Meppel, waar kunstenaars en hun werk het gesprek aangingen. De expositie in Assen heeft als thema Art meets art, een ontmoeting tussen hen, die huis en haard hebben moeten achterlaten uit vrees voor hun eigen leven en wij, die al zeventig jaar in betrekkelijke rust geen oorlog meer van dichtbij hebben meegemaakt. In de jaren negentig werden overal in Europa muren afgebroken tussen landen en volkeren, maar elders in de wereld worden nieuwe muren opgericht. Over the Wall: kijk over de muur, kijk achter de muur, doorbreek de muur. Kunst kun je wel omkaderen, maar niet inkaderen. Mensen, die kunst maken, ontmoeten elkaar in een indirecte dialoog, die taalbarrières overstijgt. Over the Wall is genoemd naar het lied van Het Klein Orkest “Over de muur”, geschreven door Harrie Jekkers. Centraal staan vogels, die vliegen over de muur van Oost- naar West-Berlijn zonder te worden neergeschoten. De parallel met het heden is duidelijk, alleen vogels vliegen nog vrij van het oosten naar het westen. De 4 exposerende Syrische kunstenaars zijn jong en net klaar met hun studie. Zij bevinden zich door de oorlogssituatie ineens in Nederland na een grote volksverhuizing. In The Wall Assen laten zij zien hoe zij vanuit verschillende invalshoeken hiermee bezig zijn, maar vooral ook is deze expositie een uitwisseling van Europese en Aziatische opvattingen over kunst.

Klik HIER OVER THE WALL ASSEN pagina1 telezen

Klik HIER OVER THE WALL ASSEN pagina2 telezen

Foto's van Over the Wall Assen!

Foto’s gemaakt door Danya Smits.


NIEUWSJAARS RECEPTIE 2018

Foto’s gemaakt door Danya Smits en Stephen krans.