NIEUWS

2019
Opening Tentoonstelling 65 jaar Drents Schildersgenootschap

29 juni 2019 CBK Emmen

Foto’s Tom van Dijk.

Opening Zomerexpositie Aquarellen Jan van Loon 14 juni 2019

Foto’s gemaakt door Mark Lisser.NIEUWE STATUTEN

Vrijdagmorgen 17 mei om 09.00 uur heeft het bestuur de notariële akte ondertekend van de nieuwe statuten van onze vereniging. Tijdens de algemene vergadering van 5 april j.l. zijn de, door het bestuur, voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. Zo is ondermeer de doelstelling van de vereniging aangepast, zijn de voorwaarden voor het aangaan van het lidmaatschap opnieuw beschreven en zijn er voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. De handelingen werden vastgelegd door de vice-voorzitter Jan Jaap Heij.


Opening Tentoonstelling De QuasiRealisten 26 maart 2019

Foto’s gemaakt door Albert Greving en Tom van Dijk.

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

PERSBERICHT

Het werk, dat De QuasiRealisten maken lijkt realistisch, maar bij nadere beschouwing ligt dit anders. Hun beelden zijn ontsproten aan de fantasie, komen ‘uyt de geest’. De leden van de groep scheppen nieuwe realiteiten door vervreemdende elementen aan hun werk toe te voegen. Elementen als humor, politiek, reclame, decoratie, niet-westerse cultuur, kunsthistorische citaten, tragedie, etc. Daarbij wordt geen onderwerp uit de weg gegaan. Het betreft schilderijen langs de randen van de werkelijkheid.

In 2012 besluit een aantal beeldend kunstenaars uit het Noorden des lands, een groep te vormen: De QuasiRealisten. Aanleiding vormde deelname aan een tentoonstelling in Museum Stad Appingedam met als thema ′Surrealisme en vervreemding′. De deelnemers waren zo enthousiast over elkaars werk dat ze besloten samen verder te exposeren, in hun stijl stelden zij een gemene deler vast. Wat de leden verbindt, is de persoonlijke en vervreemdende draai die zij, elk op een eigen manier, aan het Realisme geven. Daarbij voelen zij zich onder meer schatplichtig aan het Surrealisme, Symbolisme, Pictura metafysica en Magisch Realisme. Momenteel kent de groep negen leden. Sommige van hen werken altijd in deze stijl, voor anderen is deze een vorm van ′escapisme′. Een aantal leden schildert ook ander werk en is lid van andere schildersgenootschappen, zoals Het Drents Schilders Genootschap, Pulchri of Drents Portret. De deelnemers aan de expositie zijn: Wouter Berns, Hans Hage, Jan van Loon, Jannes Kleiker, Ger Eikendal, Klaas Koops, Mark Lisser, Tom Hageman en Fokko Rijkens.

De QuasiRealisten hebben meerdere gezamenlijke exposities achter de rug, zoals in Pulchri Den Haag, Pictura Groningen, Kunsthuis Secretarie Meppel, Ikonen Museum Kampen, Museum De Thijnhof Coevorden en het Jheroen Bosch Art Centre Den Bosch. Voor deze tentoonstellingen zijn soms gastexposanten uitgenodigd, van wie het werk overeenkomsten vertoond met het werk van De QuasiRealisten. Aan deze expositie doet beeldhouwer Cindy Sprokel mee.

De ambitie van de groep is om elke tentoonstelling, naast werk uit de kerncollectie, nieuw werk te tonen. De expositie ‘De QuasiRealisten’ is van 26 april tot 8 juni te zien in de DSG-galerie in Warenhuis Vanderveen in Assen. De opening wordt om 17.00 uur verricht door Klaas Koops, voorzitter van De QuasiRealisten.

Voor meer informatie zie: www quasirealisten.nl

Aanwezig zijn

Zo 28 april: Klaas Koops

Za 11 mei: Mark Lisser

Za 25 mei: Mark Lisser

Za 8 juni: Klaas Koops


Foto’s van de opening FRIA !

Foto’s gemaakt door Gwendolyn van Essen.

FRIA

Aanwezigheid op zaterdagen en koopzondag (2 leden FRIA aanwezig van 14.00 - 17.00 uur (totaal 8 dagen).

Zaterdag 9 maart: Elly Cohen + Oesje Zegel

Zaterdag 16 maart Jan Pranger + Sonja Steensma

Zaterdag 23 maart: Dolly Leemans + Joke Stapensea

Zaterdag 30 maart Han Reeder + Anja Zwanenburg

Zondag 31 maart Esther van Amsterdam + Marieke van Leeuwen

Zaterdag 6 april: Anke Dijkstra + Gwendolyn van Essen

Zaterdag 13 april Hennie Dijk-Stel + Aukje Reitsma

Zaterdag 20 april Joris Kalma + Wim Reimert

Hierbij de uitnodigingskaart van onze Friese collega’s in onze galerie.

Fria Expositie

9 maart-20 april 2019

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

PERSBERICHT

Op uitnodiging van het Drents Schildersgenootschap (DSG) exposeren leden van FRIA, de beroepsvereniging van beeldend kunstenaars in Noord-Nederland, in de galerie van DSG te Assen. .

FRIA is in 1985 opgericht en telt momenteel vijftig leden die allen wonen of werken in de drie noordelijke provincies. Zeventien van hen zullen met hun werk FRIA vertegenwoordigen en tonen onder meer schilderijen, tekeningen, etsen en werken in glas en hout. DSG bestaat al meer dan 60 jaar en heeft nu ruim dertig leden die zeer verbonden zijn met de provincie Drenthe. Ooit begonnen als een groep schilders zijn tegenwoordig ook grafici, keramisten, grafisch ontwerpers en objectenmakers lid van DSG. Sinds 2016 heeft het DSG een grote galerie in warenhuis Vanderveen, midden in het centrum van Assen, waar naast eigen exposities ook exposities van andere groepen kunstenaars worden georganiseerd. Van 8 maart tot en met 20 april is FRIA te gast in deze galerie. Naar verwachting betekent de expositie het begin van een verdere kunstzinnige samenwerking tussen DSG en FRIA. De opening van de expositie is op vrijdagmiddag 8 maart om 17.00 uur en zal worden verricht door mevrouw Jetta Klijnsma, commissaris van de koning in Drenthe. De galerie is gevestigd op de bovenste etage van warenhuis Vanderveen, Koopmansplein 16, 9401 EL, Assen. Op de zaterdag en op koopzondag zullen telkens twee leden van FRIA aanwezig zijn van 14.00 - 17.00 uur. .

Namens FRIA is de expositie georganiseerd door:

Dolly Leemans, T: 06-11111421, E: info@dollyleemans.nl

Hennie Dijk-Stel, T: 06-20814115, E: henniedijkstel@gmail.com

Gwendolyn van Essen, T: 06-24495172, E: gwendolynvanessen@gmail.com

Meer informatie over beide kunstenaarsverenigingen is te vinden op hun website.

Klik HIER www.fria.nl

Deelnemende kunstenaars zijn:

Anke Dijkstra Wijnia, Anja Zwanenburg, Aukje Reitsma, Dolly Leemans, Ellen Cohen, Esther van Amsterdam, Frederik van Batenburg, Gwendolyn van Essen, Han Reeder, Hennie Dijk-Stel, Jan Pranger, Joke Stapensea, Joris Kalma, Marieke van Leeuwen, Oesje Zegel, Sonja Steensma, Wim Reimert.


Hierbij de uitnodigingskaart voor de start van 65 jaar DSG in galerie Rijlaarsdam

Galerie Rijlaarsdam

10 maart-16 juni 2019

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

Foto’s van de opening Rijlaarsdam!

Foto’s gemaakt door Albert Greving .


MET DE BUS NAAR NIEUWKOOP

Op zondag 10 maart a.s. vindt om 15.00 uur de opening plaats van onze eerste expositie in het kader van 65 jaar DSG in galerie Hoeve Rijlaarsdam te Nieuwkoop. De uitnodigingskaart komt binnenkort. Het DSG organiseert een busreis naar Nieuwkoop om iedereen in de gelegenheid te stellen de opening bij te wonen.

Vertrek vanaf het station Assen om 12.30 uur. De bus staat om 12.15 voor.

Opstapplaats Hoogeveen: Zuidwoldigerweg, waar parkeergelegenheid is, om ongeveer 12.40 uur.

Opening van onze expositie op de eerste verdieping samen met beelden van Rieke v.d.Stoep op de begane grond om 15.00 uur door Loeki Rijlaarsdam.

Vertrek naar Assen om 17.00 uur.

Onderweg eten we een hapje in De leeren Lampe bij Raalte.

Aankomst in Hoogeveen rond 22.20 uur, in Assen rond 22.45 uur

Het DSG biedt u de busreis en het diner aan voor �45 p.p. Het bedrag wordt in de bus ge�nd

Opgave v00r vrijdag 1 maart via ons mailadres onder vermelding van het aantal personen en of u opstapt in Hoogeveen. Ook graag of u een vegetarische maaltijd wilt.


Foto’s van het DSG in de etalage van warenhuis Vanderveen

Foto’s gemaakt door Sabamuki .


Foto’s van de nieuwjaarsreceptie

5 januari 2019

Foto’s gemaakt door Albert Greving .


Hierbij de uitnodigingskaart voor Take 5 expositie

Kunstenaarscollectief

11 januari tot 2 maart 2019

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

Klik HIER om de uitnodiging te bekijken

PERSBERICHT

Kunstenaarscollectief Take 5 exposeert van 11 januari tot 2 maart in Galerie DSG in warenhuis Vanderveen in Assen.

Take 5 is een kunstenaarscollectief van 5 vrienden. Het collectief heeft geen gezamenlijke manifest of stijl, de basis van de samenwerking is vriendschap. Zij onderhouden hun vriendschapsband door het organiseren van gezamenlijke exposities. Het collectief biedt ruimte voor samenwerking en experiment en bestaat uit Mark van der Staay uit Steenwijk, Peter van der Veen, Robert Terenstra en Jan van Os uit Meppel, Zhongnai verblijft merendeels in Shanghai.

Min of meer bij toeval ontstond in 2010 hun eerste gezamenlijke expositie in het Diaconessenhuis te Meppel (nu Isala Meppel). De samenwerking beviel zo goed dat ze besloten om als groep door te gaan en daar hoorde een naam bij die de lading dekte. Tijdens de oprichtingsvergadering, kwam de behoefte om even pauze te houden, in het Engels: take 5. De naam was daar. Mark van der Staay laat o.a. lyrisch abstracte bloemwerkstukken zien, Peter van der Veen exposeert zijn werken, waar ritmiek in abstractie de boventoon voert. Hedendaags realisme van Robert Terenstra, die ook autobiografische collages laat zien. Werken uit de �Soul and Conception� serie van Zhongnai en tot slot tekeningen en abstracties in acryl van Jan van Os. Juist door de eigenheid van ieders werk ontstaan tentoonstellingen die een gevarieerd en boeiend beeld geven van de hedendaagse kunst. Zoals journalist en programmamaker Ed Heesbeen al schreef. �Take 5 verdient meer aandacht in de Noord Nederlandse kunstwereld�. Op de expositie zullen ook enige werken te zien zijn, die gezamenlijk zijn gemaakt door Mark van der Staay en Jan van Os. Behalve als collectief hebben de afzonderlijke leden ook hun eigen exposities.

De opening vindt plaats op vrijdag 11 januari om 17.00 uur en wordt gedaan door de voorzitter van Take5, Peter van der Veen.

Groepsexposities waren o.a:

Grensloos Kunst Verkennen in De Wijk/Yhorst, 2012 De Secretarie, Meppel, 2014 City Museum, Most (Tsjechi�), 2015 �t Huys der Kunsten, Kampen, 2017

Take 5 Assen. Galerie DSG. Warenhuis Vanderveen. Koopmansplein 16, Assen.

Open tijdens winkeltijden.

www.take5art.com

Foto’s van de opening Take 5!

Klik HIER om Foto’s te bekijken

Foto’s gemaakt door Liselot Ribbens.


ROOSTER ZATERDAGEN/KOOPZONDAGEN

GROEPSEXPOSITIE 17 NOVEMBER-5 JANUARI 2019

14.00 � 17.00 uur

Zaterdag 17 november Flip Drukker

Za 24 november Albert Greving

Zo 25 november Esther Schlebos

Za 1 december Ronald Soeliman

Zo 2 december Hein Overbeek

Za 8 december Herman v.d.Poll

Za 15 december Fokko Rijkens (met schildersessie)

Za 22 december Nel Kamphuis

Zo 23 december Ala Khonikava

Za 29 december Rita Lentz

Zo 30 december Susan Ekkel